Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została ostatnio zaktualizowana 28 marca 2022 r. i ma zastosowanie do obywateli i legalnych stałych mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

1. Wprowadzenie

Nasza strona internetowa, https://mol-logistics.holding-emea.com (dalej: "strona internetowa") wykorzystuje pliki cookie i inne powiązane technologie (dla wygody wszystkie technologie są określane jako "pliki cookie"). Pliki cookie są również umieszczane przez zaangażowane przez nas strony trzecie. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.

2. Czym są pliki cookie?

Plik cookie to mały, prosty plik, który jest wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Przechowywane w nim informacje mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub serwery odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

3. Czym są skrypty?

Skrypt to fragment kodu programu, który jest używany do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Kod ten jest wykonywany na naszym serwerze lub na urządzeniu użytkownika.

4. Co to jest sygnalizator internetowy?

Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. W tym celu różne dane o użytkowniku są przechowywane za pomocą sygnałów nawigacyjnych.

5. Pliki cookie

5.1 Techniczne lub funkcjonalne pliki cookie

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny internetowej i zachowanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej witryny. W ten sposób nie trzeba wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej witryny, a na przykład produkty pozostają w koszyku do momentu zapłaty. Możemy umieszczać te pliki cookie bez zgody użytkownika.

5.2 Statystyczne pliki cookie

Używamy statystycznych plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie z witryny przez naszych użytkowników. Dzięki tym statystycznym plikom cookie uzyskujemy wgląd w korzystanie z naszej witryny. Prosimy o zgodę na umieszczanie statystycznych plików cookie.

5.3 Marketingowe/śledzące pliki cookie

Marketingowe/śledzące pliki cookie to pliki cookie lub inne formy lokalnego przechowywania danych, wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników w celu wyświetlania reklam lub śledzenia użytkownika na tej stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.

6. Umieszczone pliki cookie

8. Włączanie/wyłączanie i usuwanie plików cookie

Za pomocą przeglądarki internetowej można automatycznie lub ręcznie usuwać pliki cookie. Można również określić, że niektóre pliki cookie nie mogą być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej w taki sposób, aby użytkownik otrzymywał komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, należy zapoznać się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.

Należy pamiętać, że nasza strona internetowa może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po uzyskaniu Twojej zgody, gdy ponownie odwiedzisz naszą witrynę.

9. Prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe znajdują się na dole niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, ale masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Dane kontaktowe

W przypadku pytań i/lub komentarzy dotyczących naszej Polityki plików cookie i niniejszego oświadczenia, prosimy o kontakt z nami przy użyciu następujących danych kontaktowych:

MOL Logistics Holding EMEA
Siriusstraat 455015BT Tilburg
Holandia
Strona internetowa: https://mol-logistics.holding-emea.com
E-mail: info@mol-logistics.eu
Numer telefonu: 013 - 5373 373

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została zsynchronizowana z cookiedatabase.org w dniu 7 września 2023 roku.