Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 maart 2022 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://mol-logistics.eu. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

Als je vragen hebt of wilt weten welke gegevens we precies van je bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen of ontvangen voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

1.1 Contact - Via telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn: We bewaren deze gegevens totdat de service wordt beëindigd.

1.2 Diensten of producten ondersteunen die een klant wil kopen of heeft gekocht

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn: We bewaren deze gegevens totdat de service wordt beëindigd.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar onze Cookiebeleid

3. Openbaarmakingspraktijken

We maken persoonlijke gegevens bekend als we daartoe verplicht worden door de wet of door een gerechtelijk bevel, in reactie op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak met betrekking tot de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken raakt bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

Het opnemen van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

We zetten ons in voor de beveiliging van persoonlijke gegevens. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens te beperken. Zo zorgen we ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens beveiligd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden herzien.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

7. Uw gegevens openen en wijzigen

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonlijke gegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U hebt de volgende rechten:

Geef altijd duidelijk aan wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactgegevens

MOL Logistiek Bedrijf EMEA
Siriusstraat 455015BT Tilburg
Nederland
Website: https://mol-logistics.holding-emea.com
E-mail: moc.aeme-gnidloh.scitsigol-lom@ofni
Telefoonnummer: 013 - 5373 373